Madama

Jak zareklamować Produkt?

Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w naszym sklepie należy dokonać za pośrednictem poczty elektronicznej na adres: hello@madama.co. 

Należy pobrać i uzupełnić właściwy formularz:
http://static.shoplo.com/6026/files/druk-reklamacji-lub-zwrotu-madama-madama.pdf?142

Formularz należy przesłać na nasz adres e-mail: hello@madama.co. W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 

Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy dostarczyć zdjęcie produktu na adres hello@madama.co 

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona przez nas pozytywnie, pokrywamy koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.